Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob pacienta či klienta

AESKULAP spol. s r. o. Červená Voda

Červená Voda 333, 561 61 Červená Voda

Bank. spojení : ČS a.s., jednatelství Králíky, č.ú. 1324440349/0800

IČO 60913266, DIČ CZ60913266, tel. 465 626 321, e-mail: aeskulap@ldncv.cz

Spisová značka:

C 6353 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

 

 

(Dále jen Správce) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktních osob pacienta či klienta

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.

 

Oprávnění získat osobní údaje dává poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel shromažďuje pouze údaje nezbytné pro poskytování kvalitních a odborných služeb. Pracovníci mají k údajům takový přístup, aby je mohli efektivně využívat, a jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji klientů, která jsou povinni dodržovat. Každý pracovník má povinnost zachovávat mlčenlivost o klientech zakotvenu v poučení o povinné mlčenlivosti. Poskytovatel má zaveden takový systém, aby údaje shromažďované o pacientech či klientech (v písemné i elektronické formě) nemohly být zneužity.

Kontaktní osoba tímto dobrovolně uděluje svůj kdykoliv odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů Správcem a to v následujícím rozsahu a pro uvedené účely:

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Souhlasím s evidováním a používáním mých osobních údajů za účelem kontaktování mé osoby a zasílání informací, to vše výhradně v souvislosti s poskytováním péče uvedenému pacientovi či klientovi.

 

 

Tento souhlas uděluji opakovaně po dobu poskytování zdravotní či sociální služby.

Prohlášení kontaktní osoby: Tento můj souhlas zůstává v plném rozsahu v platnosti a účinnosti po dobu trvání smlouvy o poskytování služby pacientovi či klientovi. Jsem si vědom toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a mohu ho s účinky do budoucna kdykoliv odvolat.

 

PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

315416