NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

  1. Návštěvy klientů sociálních služeb AESKULAP spol. s r. o. jsou povoleny v pracovních dnech, ve dnech pracovního volna i pracovního klidu po celý den do 20 hod., vyjma času, který je určen k podávání stravy. Dále pak je možná návštěva i mimo vyhrazený čas po domluvě s pracovníkem v sociálních službách.
  2. Při výskytu infekčních onemocnění u uživatelů jsou veškeré návštěvy uživatelů ředitelem AESKULAP spol. s r. o. zakázány. V takovém případě AESKULAP spol. s r. o. informuje s dostatečným předstihem.
  3. Povinností návštěv uživatelů je dodržovat veškeré vnitřní normy AESKULAP spol. s r. o. a řídit se pokyny odpovědných zaměstnanců našeho zařízení.
  4. Návštěvy uživatelů se zdržují na místech k tomuto určených. Návštěvy málo pohyblivých uživatelů mohou být uskutečněny u lůžka, vždy však se souhlasem zdravotní sestry ve službě.
  5. Návštěvy mohou být realizovány s uživateli i v obci Červená Voda. Tato vycházka a předpokládaný návrat je třeba oznámit při odchodu z budovy personálu.
  6. Stížnosti jakéhokoliv charakteru mohou návštěvy vkládat do schránky tomu určené, umístěné u výtahu. Ředitel AESKULAP spol. s r. o. nebo jím pověřený pracovník je povinen uvědomit návštěvy o vyřízení stížnosti do 15 dnů od jejího převzetí.
  7. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvy uživatelů AESKULAP spol. s r. o. a pro všechny zaměstnance.
  8. Návštěvní řád je veřejně vyvěšen na vyhrazeném místě v AESKULAP spol s. r. o. a také na internetových stránkách našeho zařízení (www.aeskulap.cz).

PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

28. 5. Vilém

Zítra: Maxmilián

Návštěvnost stránek

310848