SOCIÁLNÍ LŮŽKA

 Podle terminologie zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) se jedná  o „Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení“. Na základě §52 tohoto zákona, vznikly v AESKULAP spol. s. r. o. sociální lůžka.

 Co konkrétně to znamená? 

 Někdy se setkáváme s tím, že zdravotní stav pacienta, který byl v nemocnici se zlepší natolik, že pomine důvod jeho další hospitalizace. Pacient by mohl být propuštěn domů. Jsou případy, kdy to však možné není:

 • rodina není
 • rodina se nemůže nebo nechce starat
 • v místě bydliště nejsou dostupné žádné podpůrné služby (např. domácí péče)

 

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. Domovy pro seniory, Ústavy se zvláštním režimem, Stacionáře  apod.)
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (např. Home care, Pečovatelská služba apod.)

 

Tyto služby nelze využít , podle § 36 Vyhlášky č.505/2006 Sb., v případě :

 • akutní infekční onemocnění klienta
 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování uživatele by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

 

Nabídka služeb

Dle § 52,odst.2 Zákona č.108/2006 Sb. zajišťujeme :

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

O uživatele pečuje tým ve složení ošetřující lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovnice, zdravotně-sociální pracovnice a sociální pracovnice.

Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatele je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko našeho zařízení.

Léky jsou uživatelům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky si hradí sám uživatel). Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) jsou na poukazy.

 

Výše úhrady a způsob jejího placení

 Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a AESKULAP spol. s. r. o. Smlouva je uzavírána na dobu určitou (do doby umístění). 

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 305 Kč/den a úhradu za stravu v částce 255 Kč/den. Stravování je poskytováno formou celodenní stravy, která odpovídá věku  a potřebám dietního režimu uživatele.

Poskytovatel se může podle § 71 odst.3 a 4 zákona 108/2006 Sb. dohodnout na  spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem /manželkou/, rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. 

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb.. V případě, že teprve probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči, bude  tento příspěvek AESKULAP spol. s. r. o.  doplacen se zpětnou platností od data jeho přiznání.

Platby jsou realizovány podle podmínek uzavřené smlouvy bezhotovostním převodem na účet AESKULAP spol. s. r. o. nebo uhrazeny v hotovosti u pracovnice sociální agendy, která je v kanceláři v prvním patře LDN.

 

Postup při zájmu o službu

Pacientům naší LDN je nabídnuta možnost využít služeb našich sociálních lůžek. Pokud pacient projeví zájem, je zapsán do pořadníku žadatelů. V průběhu hospitalizace jsou mu podány a vysvětleny veškeré informace s tím spojené.

Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí sociální pracovnice buď osobně nebo po telefonické domluvě.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Hana Kašparová

Kateřina Krejsová, DiS.

Tel.: 469 777 915 

Tel.: 469 777 937

Mob.: 602 483 630

Mob.: 725 569 380

E-mail: socprac@ldncv.cz

E-mail: socprac.ldn@ldncv.cz

Dostupnost: Po - Pá od 07:00 do 15:00 hod.

Dostupnost: Po - Pá od 07:00 do 15:00 hod.

 

 

PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

315416