Aktuality


Projekt Poradenství pro digitální transformaci

společnosti Aeskulap, spol. s r.o. 

 

.

Naše zařízení realizovalo projekt Poradenství pro digitální transformaci společnosti Aeskulap s.r.o. v rámci dotace ze zdrojů NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, Výzva Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniku.

Cílem projektu byla analýza současného stavu digitalizace společnosti a možné východiska pro digitální transformaci pro zvýšení odolnosti vůči následkům krize způsobené epidemií COVID-19 a také připravenost čelit v budoucnosti dalším negativním jevům. Epidemie COVID-19 se v provozu společnosti projevila zejména v oblasti lidských zdrojů (nemocnost, karantény) a také v oblasti logistiky (výpadky dodavatelských společností), což mělo za následek zvýšenou nákladovost společnosti a zpomalení výkonnosti. Společnost je nucena ve střednědobém horizontu významně digitalizovat své procesy tak, aby omezení na straně lidských zdrojů méně zasahovalo do provozu společnosti. Také v oblasti datové integrace potřebuje společnost významně digitalizovat a tím zrychlit výměnu dat s třetími stranami (dodavatelé, státní správa). Samostatnou kapitolou je oblast kybernetické bezpečnosti, které se společnost musí věnovat ve zvýšené formě a to zejména s ohledem na novou legislativu EU a zejména s ohledem na dramaticky rostoucí množství kybernetických útoků v oblasti zdravotnictví.

Společnost se v oblasti digitální transformace připravuje na zásadní modernizaci a digitalizaci procesů, na modernizaci informačních systémů a na zvýšení kybernetické bezpečnosti.

V rámci projektu bylo dosaženo všech stanovených cílů.

 EU.pngVOLNÁ LŮŽKA

Datum konání: 16. 7. 2022

postel2.jpg
V současné době máme na oddělení LDN 2 volná místa.
Případné informace Vám poskytne MUDr. Jiří Pohanka mob.: 602 108 564DUCHOVNÍ PÉČE V NAŠEM ZAŘÍZENÍ

Do našeho nařízení dochází farář z místní římskokatolické farnosti každý první pátek v měsíci od 09:00 do 11:00.

Bývá k zastižení v kanceláři sociálních pracovnic a vrchní sestry.

 KONTROLA Z MPSV

Na základě kontroly MPSV prošlo naše zařízení dne 19. 05. 2015 úspěšně finanční kontrolou ve veřejné správě.INFORMACE O ZRUŠENÍ POVINNOSTI PLATIT REGULAČNÍ POPLATEK

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.ANNABIS

Datum konání: 12. 9. 2012

ANNABIS
Nově u nás v prodeji výrobky značky ANNABIS.
Produkty značky Annabis jsou vyráběny z léčivého konopí.
Konopí má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické, antibakteriální a antivirální účinky. Tato bylina účinně pomáhá nejen v případě vážných nemocí, ale při lokální aplikaci v podobě tinktury nebo masti přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných zdravotních problémech. Zvláště dobře se osvědčuje při léčbě tzv. civilizačních nemocí a chorob spojených se stářím.
Konopná semena a olej jsou jedním z nejlepších zdrojů esenciálních mastných kyselin. Kromě vzácné kyseliny gamma-linoleové obsahují omega-6 a omega-3 v dokonalém poměru 3:1 (lidská kůže je obsahuje v poměru 4:1). Obsahuje všech osm esenciálních aminokyselin. Esenciální se jim říká proto, že si je lidské tělo neumí samo vyrobit a musíme je přijímat z potravy nebo vstřebáváním.Fotografie našich uživatelů

fotogalerie.jpg
V sekci sociální služby byla přidána nová záložka Fotogalerie, kde naleznete fotografie z akcí našich uživatelů.
Z důvodu ochrany soukromí uživatelů, jsou však fotografie pod heslem.
Heslo získáte kontaktováním sociální pracovnice (602 483 630), vrchní sestry (725 089 964) nebo na e-mailové adrese: aeskulap.mlynarova@tiscali.czStandardy kvality sociálních služeb

Datum konání: 17. 10. 2011

top-logo3_2.gif
Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.REGULAČNÍ POPLATKY

Datum konání: 25. 11. 2011

100.jpg
Změna výše regulačního poplatku od 1.12. 2011
Dnem 1. 12. 2011 nabude účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dojde mimo jiné ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

Pokud hospitalizace pacienta započne před účinností citovaného zákona a bude pokračovat i po 1. 12. 2011, měl by být účtován regulační poplatek podle příkladů uvedených níže.
K otázce, v jaké výši má být účtován regulační poplatek první a poslední den hospitalizace, který se počítá jako jeden den, Ministerstvo zastává názor, že by měla být účtována sazba, která byla platná v den přijetí pacienta k hospitalizaci, tj. ve výši 60 Kč.

REGULAČNÍ POPLATKY.docx
PŘÍJEM PACIENTŮ

Informace ohledně příjmů pacientů Vám poskytne paní Prokopcová Pavla, (733 535 832), nebo MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

 

 PODĚKOVÁNÍ

Opět děkujeme panu starostovi z obce Bystřec za sponzorský dar, který jsme obdrželi v měsíci březen 2023. Finanční hotovost bude použita na nákup WC křesel pro naše pacienty.

 

V listopadu 2022 jsme od obce Bystřec převzali opakovaný peněžní dar, tentokrát ve výši 32 000 Kč. Moc si tohoto daru vážíme a panu Ing. Tomáši Šťastnému a jeho kolegům ze zastupitelstva obce Bystřec ještě jednou upřímně děkujeme. Hotovost byla použita na nákup nového oxygenerátoru, který pomáhá nemocným s onemocněním dýchacích cest.

kyslikovy-koncentrator.jpg

 

Naše zařízení velice děkuje zastupitelstvu a panu starostovi obce Bystřec, za poskytnutí sponzorského daru na vybavení naší LDN.

Peníze byly použity na nákup rehabilitačních pomůcek.

meyra-ctyrkolove-predloketni-choditko-s-podpurnou-deskou-ambona-vcbk2a.jpg

 

SKM_C250i22121211030.jpg

 Naše zařízení dále děkuje obci Orličky za výrobu vánočních přáníček pro naše pacienty.

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

 

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.U

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

Návštěvnost stránek

315415