INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

žení občané,

náš léčebný ústav poskytuje zdravotnické služby v oblasti následné péče. V době hospitalizace poskytujeme pacientům náročnou ošetřovatelskou péči, jejíž cena je hrazena prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Tato péče je časově ohraničena vývojem zdravotního stavu pacienta. Pobyt na lůžku následné péče nemůže proto být pacientem a zejména jeho rodinou považován za trvalé řešení v zajišťování sociálních potřeb seniorů. Pokud je pacient z ošetřovatelského hlediska stabilizován a nelze již očekávat další zlepšení jeho zdravotního stavu, je schopen se vrátit do svého domácího prostředí. Víme, že návrat méně soběstačného člověka domů není jednoduchá záležitost a přináší s sebou velké nároky a starosti pro všechny zúčastněné. Pro Vaši orientaci Vám přiblížíme současné možnosti řešení sociální problematiky:

 

POBYT V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Sociální pomoc

Na zajišťování sociálních potřeb klienta se nejčastěji podílejí jeho rodinní příslušníci. Na výpomoc při zajišťování sociálních potřeb v domácím prostředí lze kontaktovat tzv. sociální služby, státní, církevní, soukromé – pečovatelská služba, střediska sociální pomoci, evangelická diakonie, katolická charita, popřípadě pečovatelská střediska, která jsou zřízena obecními nebo městskými úřady. Pracovníci těchto pečovatelských institucí poskytují klientovi pečovatelskou službu na základě předchozí smlouvy, která obsahuje vymezení rozsahu a frekvence poskytovaných služeb a ceník jednotlivých úkonů; jako např.: zajištění stravování, praní a žehlení prádla, nákupy, úklid, donáška léků, pomoc v podobě jednoduché hygienické péče, oblékání, česání, posazování, doprovod při chůzi, pomoc při jídle,a další. 

Někteří poskytovatelé sociálních služeb nabízejí rovněž osobní asistenci v domácím prostředí klientů. Placenou přítomnost asistenta lze sjednat na různě dlouhý časový úsek dne.

Na úhradu výše zmíněných sociálních služeb včetně péče poskytované rodinnými příslušníky je určen tzv. příspěvek na péči o který lze požádat na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví příslušného Městského úřadu .

 

Domácí ošetřovatelská péče

V případě potřeby lze v domácím prostředí rovněž zajistit poskytování ošetřovatelské (zdravotní) péče, kterou zajišťují agentury domácí péče, charity a další církevní subjekty prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, indikuje ji praktický lékař v závislosti na zdravotním stavu pacienta. Lékař určí frekvenci návštěv a výkony, které sestra u pacienta provádí. Jedná se např. o injekce, odběry krve, převazy, ošetřování stomií, cévkování, měření tlaku, kondiční cvičení, nácvik chůze, nácvik soběstačnosti a další ošetřovatelské činnosti.

 

UMÍSTĚNÍ V ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE 

Pokud není vzhledem k výrazně omezené soběstačnosti možný pobyt klienta v domácím prostředí, je nutné aby on nebo jeho rodina podali žádost o umístění do ústavu sociální péče. Mezi ústavy sociální péče se řadí domovy důchodců, domy pokojného stáří, domy s pečovatelskou službou, denní stacionáře a další. Každý typ sociálního ústavu má svá kritéria pro přijetí klienta do své péče. Stav pacientů v našem ústavu nejčastěji vyžaduje umístění v domově důchodců. O umístění žádá občan nebo jeho rodina. Tiskopis („žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatelskou službou“) je možné vyzvednout na odboru sociálních věcí příslušného městského úřadu. Tuto žádost občan vyplní. Součástí žádosti je i vyjádření lékaře. U pacienta, který žádá o domov důchodců a je v našem ústavu, tento tiskopis vyplní lékař našeho zařízení. Cena za vyplnění je 150,- Kč a poplatek přijímá sekretářka ředitele v 1. patře správní budovy ústavu. * Vyplněnou žádost odesílá občan nebo rodina na příslušný ústav sociální péče.  Po podání žádosti proběhne úřední řízení a jeho výsledek dostane občan ve formě písemného rozhodnutí poštou do vlastních rukou.

 

Církevní domovy důchodců si vedou přijímací agendu samy a v případě Vašeho zájmu o umístění do těchto zařízení je třeba jednat přímo s těmito institucemi. Přijetí se děje také na podkladě podání žádosti o umístění a vyjádření lékaře. Církevní ústavy sociální péče mají své tiskopisy, které žadatelům o umístění vydají.

 

SOCIÁLNÍ HOSPITALIZACE

(Sociální péče poskytovaná v lůžkovém zdravotnickém zařízení) 

 

Na základě smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení může být pacient dále umístěn na tzv. sociálním lůžku. V našem ústavu poskytujeme tuto péči v nově zrekonstruované budově bývalého interního pavilonu s kapacitou 23 lůžek. Podpisem smlouvy se v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pacient zavazuje k úhradě za pobyt a péči v našem zařízení ve výši 300,- Kč/ den a zároveň našemu zařízení náleží i příspěvek na péči. Zdravotní péče je hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 

Uvedené možnosti nejsou neměnné. Formují se v návaznosti na změny v zákonech a nové nabídky poskytovatelů sociální péče, které umožňují pomoc rodinám v péči o starší občany.

 

OD 14. 03. 2018 ZRUŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV!

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." 

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

UPOZORNĚNÍ

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

REHABILITACE

Od 01. 10. 2013 je provoz fyzioterapie i na poukazy od zdravotních pojišťoven.
Zatím máme smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda.
Od 01. 01. 2014 máme smlouvu s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Další pojišťovny jsou v jednání.

 

Rehabilitace

Od 01. 11. 2012 zahájí naše rehabilitační pracoviště provoz pro širokou veřejnost - pro samoplátce.
Podrobnosti naleznete v sekci "Zdravotní služby - Rehabilitace".

ANNABIS

Nově u nás v prodeji výrobky značky ANNABIS.
Produkty značky Annabis jsou vyráběny z léčivého konopí.
Konopí má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické, antibakteriální a antivirální účinky. Tato bylina účinně pomáhá nejen v případě vážných nemocí, ale při lokální aplikaci v podobě tinktury nebo masti přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných zdravotních problémech. Zvláště dobře se osvědčuje při léčbě tzv. civilizačních nemocí a chorob spojených se stářím.
Více informací naleznete v sekci "AKTUALITY".

Regulační poplatky

Změna výše regulačního poplatku od 1.12. 2011
Dnem 1. 12. 2011 nabude účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dojde mimo jiné ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

AKTUALITY - volná kapacita lůžek

V současné době máme na oddělení LDN 2 volná místa. Případné informace Vám poskytne MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

Chirurgická ambulance

Od 03. 10. 2011 opět zahájen provoz chirurgické ambulance.

aeskulap_mapa.jpg

Fotogalerie

V sekci sociální služby byla přidána nová záložka Fotogalerie, kde naleznete fotografie z akcí našich uživatelů.

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

 

KINESIOTAPING

 

KINESIOTAPING Léčba akutních i chronických onemocnění pohybového aparátu.

 

CENÍK

Cena kinesiotapu - 1 cm tapu do šíře 5 cm je 1 Kč + 50 Kč aplikace.

Informace a objednávky získate na:

Mobil: 702 081 033

Pevná: 469 777 932

Návštěvnost stránek

154594