SOCIÁLNÍ LŮŽKA

 Podle terminologie zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) se jedná  o „Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení“. Na základě §52 tohoto zákona, vznikly v AESKULAP spol. s. r. o. sociální lůžka.

 Co konkrétně to znamená? 

 Někdy se setkáváme s tím, že zdravotní stav pacienta, který byl v nemocnici se zlepší natolik, že pomine důvod jeho další hospitalizace. Pacient by mohl být propuštěn domů. Jsou případy, kdy to však možné není:

 • rodina není
 • rodina se nemůže nebo nechce starat
 • v místě bydliště nejsou dostupné žádné podpůrné služby (např. domácí péče)

 

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. Domovy pro seniory, Ústavy se zvláštním režimem, Stacionáře  apod.)
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (např. Home care, Pečovatelská služba apod.)

 

Tyto služby nelze využít , podle § 36 Vyhlášky č.505/2006 Sb., v případě :

 • akutní infekční onemocnění klienta
 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování uživatele by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

 

Nabídka služeb

Dle § 52,odst.2 Zákona č.108/2006 Sb. zajišťujeme :

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

O uživatele pečuje tým ve složení ošetřující lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovnice, zdravotně-sociální pracovnice a sociální pracovnice.

Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatele je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko našeho zařízení.

Léky jsou uživatelům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky si hradí sám uživatel). Zdravotní pomůcky (např. plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) jsou na poukazy.

 

Výše úhrady a způsob jejího placení

 Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a AESKULAP spol. s. r. o. Smlouva je uzavírána na dobu určitou (do doby umístění). 

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 150Kč/den a úhradu za stravu v částce 150 Kč/den. Stravování je poskytováno formou celodenní stravy, která odpovídá věku  a potřebám dietního režimu uživatele.

Poskytovatel se může podle § 71 odst.3 a 4 zákona 108/2006 Sb. dohodnout na  spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem /manželkou/, rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. 

Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb.. V případě, že teprve probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči, bude  tento příspěvek AESKULAP spol. s. r. o.  doplacen se zpětnou platností od data jeho přiznání.

Platby jsou realizovány podle podmínek uzavřené smlouvy bezhotovostním převodem na účet AESKULAP spol. s. r. o. nebo uhrazeny v hotovosti u pracovnice sociální agendy, která je v kanceláři v prvním patře LDN.

 

Postup při zájmu o službu

Pacientům naší LDN je nabídnuta možnost využít služeb našich sociálních lůžek. Pokud pacient projeví zájem, je zapsán do pořadníku žadatelů. V průběhu hospitalizace jsou mu podány a vysvětleny veškeré informace s tím spojené.

Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí sociální pracovnice buď osobně nebo po telefonické domluvě.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

FINANČNÍ A SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

Mgr. Hana Kašparová

Lucie Blümelová, DiS.

Tel.: 469 777 915 

Tel.: 469 777 937

Mob.: 602 483 630

Mob.: 725 569 380

E-mail: socprac@ldncv.cz

E-mail: socprac.ldn@ldncv.cz

Dostupnost: Po - Pá od 07:00 do 15:00 hod.

Dostupnost: Po - Pá od 07:00 do 15:00 hod.

 

 

OD 14. 03. 2018 ZRUŠEN ZÁKAZ NÁVŠTĚV!

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." 

 

V budově LDN byla zřízena veřejná WIFI síť.

wifi.jpg

 

UPOZORNĚNÍ

Informace o zrušení povinnosti platit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče od 1. 1. 2014

Na základě nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ze dne 20. 6. 2013 se s účinností od 1. ledna ruší povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění účinném do 31. prosince 2013, (dále jen „zákon č 48/1997 Sb.“). Posledním dnem, kdy má poskytovatel lůžkové zdravotní péče právo (a povinnost) vybírat regulační poplatek, je 31. prosinec 2013. Povinnost hradit ostatní regulační poplatky podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 48/1997 Sb. ve výši 30 Kč a 90 Kč zůstává nedotčena a i po 31. prosinci 2013 jsou proto poskytovatelé povinni od pojištěnců tyto poplatky vybírat.

REHABILITACE

Od 01. 10. 2013 je provoz fyzioterapie i na poukazy od zdravotních pojišťoven.
Zatím máme smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda.
Od 01. 01. 2014 máme smlouvu s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Další pojišťovny jsou v jednání.

 

Rehabilitace

Od 01. 11. 2012 zahájí naše rehabilitační pracoviště provoz pro širokou veřejnost - pro samoplátce.
Podrobnosti naleznete v sekci "Zdravotní služby - Rehabilitace".

ANNABIS

Nově u nás v prodeji výrobky značky ANNABIS.
Produkty značky Annabis jsou vyráběny z léčivého konopí.
Konopí má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické, antibakteriální a antivirální účinky. Tato bylina účinně pomáhá nejen v případě vážných nemocí, ale při lokální aplikaci v podobě tinktury nebo masti přináší úlevu a rychlé zhojení i při běžných zdravotních problémech. Zvláště dobře se osvědčuje při léčbě tzv. civilizačních nemocí a chorob spojených se stářím.
Více informací naleznete v sekci "AKTUALITY".

Regulační poplatky

Změna výše regulačního poplatku od 1.12. 2011
Dnem 1. 12. 2011 nabude účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dojde mimo jiné ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

 

NABÍDKA OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST

Nevyplatí se Vám doma vařit?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?

Přijďte si k nám pro oběd!

AKTUALITY - volná kapacita lůžek

V současné době máme na oddělení LDN 2 volná místa. Případné informace Vám poskytne MUDr. Jiří Pohanka (602 108 564).

Chirurgická ambulance

Od 03. 10. 2011 opět zahájen provoz chirurgické ambulance.

aeskulap_mapa.jpg

Fotogalerie

V sekci sociální služby byla přidána nová záložka Fotogalerie, kde naleznete fotografie z akcí našich uživatelů.

Standardy kvality sociálních služeb

Na základě inspekční zprávy ze dne 13. 10. 2011 splňuje naše oddělení sociálních lůžek standardy kvality sociálních služeb.

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela

 

KINESIOTAPING

 

KINESIOTAPING Léčba akutních i chronických onemocnění pohybového aparátu.

 

CENÍK

Cena kinesiotapu - 1 cm tapu do šíře 5 cm je 1 Kč + 50 Kč aplikace.

Informace a objednávky získate na:

Mobil: 702 081 033

Pevná: 469 777 932

Návštěvnost stránek

154594